torsdag 14 april 2016

Jämställdhet är bra för affärerna

Månadens gästskribent Azita Shariati

Azita Shariati är VD på Service Management-bolaget Sodexo AB som bland annat driver några av landets konferensanläggningar. Hon har uppmärksammats för sitt ledarskap och för att Sodexo under hennes ledning uppnått jämställdhet på ledande positioner.

Konferenser är ypperliga tillfällen att stämma av uppsatta mål, blicka framåt och stärka teamet. För sex år sedan satte vår koncernledning upp mål om bättre jämställdhet på ledande positioner. Målet var att år 2015 skulle minst 25 procent i de nationella ledningsgrupperna vara kvinnor. I vår svenska ledningsgrupp kom vi överens om att på fem år borde vi klara av att vara helt jämställda. Vid starten år 2010 var visserligen endast 14 procent kvinnor, men för oss var frågan viktigt och det ville vi visa i handling.

Vi har nått vårt mål och för det har vi fått mycket uppmärksamhet. Inte minst efter att tidningen Veckans Affärer utnämnde mig till ”Näringslivets mäktigaste kvinna 2015”. I motiveringen framhölls vårt jämställdhetsarbete. Jag är glad och stolt över utmärkelsen men ännu gladare över alla möjligheter som jag fått att berätta om hur och varför vi arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Under året har jag träffat många människor som är frustrerade över att det går så långsamt när gäller det gäller jämställdhet i styrelser och ledningsgrupper. Vi är ju trots allt ett av världens mest jämställda land.

Jag funderar också över varför det går så långsamt. Jag tror att det främst beror på tre saker:
- Ledningarna förstår inte varför jämställdhet är viktigt
- Frågan drivs inte från ledningsnivå
- Man letar chefer i gamla nätverk

Mitt svar på frågan varför är enkel: För att den ökar lönsamheten. Det handlar inte om att vara politiskt korrekt eller snäll. Mångfald betyder att det finns människor med olika erfarenheter och kunskaper. Det bidrar till innovation och utveckling. Hos jämställda ledningsgrupper ser vi bättre tillväxt, bättre resultat, nöjdare medarbetare och kunder.

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är affärskritiska frågor och ska därför inte drivas av eldsjälar, utan av högsta ledningen. Precis som med andra frågor behövs ett mål, en plan och uppföljning.

Sist men inte minst behövs en översyn av rekryteringsförfarandet. Hos oss är regeln att minst en av de tre sista i utgallringsprocessen ska vara från det underrepresenterade könet. Jag har hört rekryterare påstå att de inte hittat kvinnor som lever upp till den profil som vi sökt, men när jag bett dem fortsätta leta har de löst uppgiften. Vi behöver anstränga oss för att åstadkomma förändring.

När du sitter på nästa konferens, fråga dig hur det står till med jämställdhet och mångfald på ditt företag. Passa på att prata med någon som du inte brukar prata med. Vem vet – era olikheter kanske kan leda till några riktigt bra lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi tar gärna emot alla synpunkter, frågor, ris, ros och kommentarer som vi kan få! Välkommen att skriva till oss.