måndag 12 oktober 2015

Den röda trådens enkla magi

Månadens gästskribent Johnny Sundin

Johnny Sundin på Tankefabriken är en av de mest energifulla och underhållande föreläsarna idag. Med en bakgrund inom event, media, möten, projektledning och kommunikation delar han med sig av erfarenheter och kunskaper kring framgångsattityder och positiv förändringsvilja.

Din samling av ett hundra miljarder stimulitörstande neuroner skapar synapskopplade minnesbilder av de upplevelser som är originella och når dina känslor. Det är de gedigna och överraskande intrycken som når längre in och djupare bland hjärnvindlingarna. Vår hjärna är helt enkelt inte intresserad av att slösa energi och lagringsutrymme i onödan på sådant den redan känner till och mättats av.

Mental korvstoppning blockerar våra hjärnors fulla potential. Alltför ofta går man ofrivilligt i fällan med att stapla diagram, siffror och mastiga texter på en lång rad när konferensen genomförs. Resultat blir då tyvärr bara tröttande, passionslöst, enkelriktat, upprepande - och ofta med alldeles för mycket detaljer i PowerPoint-rallyt - för att hjärnan skall orka ta till sig. För att så har vi ju alltid gjort…?! Eller - så finns det bara ingen som har rollen som koordinator av innehållet? Någon som tänkt på den röda trådens enkla mötesmagi.

När möten konstrueras så skall de upplevas som en resa genom både tid och rum och sammanhang. Den röda tråden är egentligen inget annat än en mental GPS genom agendan där det finns logik och tanke bakom varför du är i en viss mental zon vid ett visst tillfälle. Där den som planerar redan varit inne i din hjärna och de andra deltagarnas hjärnor - och ömsint tagit hand om vilka mentala bilder som målas upp och i vilken ordning. Det handlar om vilka tankekartor vi rör oss på.

Dramaturgi är mötets melodi. Det deltagarna upplever - från inbjudan till uppföljning - av årets viktigaste tillfälle att dela företagets målbilder är sist och slutligen en slags historia som berättas. Om dåtid, nutid och framtid. Det är tanketråden som skall följas, där både budskap, atmosfär och social gemenskap skall vävas ihop. Till en UPPLEVELSE som skapar positiva och bestående minnen. Och ger en mental avkastning i form av positiva minnesspår, tydlighet och varma upplevelser.

Det är det som är den röda trådens magi. Utan att egentligen vara något hokus pokus. Bara klokskap i planeringen och förmågan att empatiskt leva sig in i den andras upplevelsebehov. Och vårda detaljerna som gör det där lilla extra längs med den röda trådens resa genom mötets zoner. Där humor, kommunikation och social interaktion möts.

TRE TIPS INFÖR PLANERINGEN AV DET STORA MÖTET
  • Tänk igenom syftet - vad skall kommuniceras, upplevas och varför? Vrid och vänd på frågan. Det finns inget rätt eller fel. Men analysen ger en riktning för resten av planeringen.
  • Skapa variation och energipunkter i agendan. Både mental och fysisk rörelse. Fundera mer på vad som skall kännas än som skall sägas. Interaktion skapar delaktighet och större förmåga att ta del av budskapet.
  • Spela upp mötet som en film i din egen hjärna. Promenera genom de aktuella lokalerna och upplev programpunkterna, logistiken, måltiderna, samtalen, föreläsningarna, underhållningen, boendet och resan till och från. Känn smak och doft.
Johnny Sundin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi tar gärna emot alla synpunkter, frågor, ris, ros och kommentarer som vi kan få! Välkommen att skriva till oss.