tisdag 11 mars 2014

Du har en varg i dig - lär känna den!

Månadens gästskribent Benny Svensson

Benny Svensson är grundare och VD för företaget Vargen & Människan. Han har rönt stora framgångar med sin föreläsning ”Din roll i flocken” där även andra föreläsare med hög kompetens inom olika områden ingår för att vidareutveckla vargtänket.

För mig har vargen betytt så mycket mer än att enbart vara ett fascinerande rovdjur. Vid mina studier av vilda vargar, både här i Sverige och Alaska, har siktet hela tiden varit inställt på att upptäcka de mänskliga beteenden man kan finna hos vargen och i vargflocken.

Likheterna mellan en vargflock och en människogrupp är många. Båda är vi rovdjur och flockdjur och måste samarbeta för att överleva. Mina möten med vilda vargar har även blivit mötet med urtidsmänniskan. Vargens och urtidsmänniskans reptilhjärna är med och styr i det mesta vi gör - grundläggande beteenden och instinkter som vi fortfarande måste följa för att allt skall fungera i relationen med andra. Med vargen som metafor blir allt mycket tydligt, intressant och lättillgängligt. När man speglar sig själv och sin organisation i vargflocken får man nya perspektiv på invanda mönster och förhoppningsvis mer inspiration till utveckling, ansvarstagande och handling. Dessutom är det lättare att våga ifrågasätta de saker som man många gånger upplever som självklara.

De roller som både vargar och människor har i olika sammanhang grundas till stora delar på medfödda förutsättningar/personligheter, uppväxt samt olika tidsperioder. De olika rollerna gör att det sociala samspelet blir enklare, när alla vet vad en viss roll innebär och kräver. Flockens olika roller påverkas även av de förväntningar som omgivningen har.

Vargens många jaktframgångar beror bl.a. på att den är bra på att samarbeta. Motivationen är stark och den känner stor delaktighet när de tillsammans skall fälla bytet. Precis som hos vargar är även människans motivation rotad i våra grundläggande behov av njutning till att minimera den fysiska smärtan. Så i talesättet ”hungriga vargar jagar bäst” finns det mycket sanning. När vargarna fällt sitt byte får de genast en belöning av god mat - hungersmärtan minskar och de känner tillfredsställelse.

Om antalet vargar är för stort vid exempelvis en jakt så avtar motivationen betydligt - de blir inte lika engagerade och effektiva i för stora jaktflockar, något vi känner igen från våra mänskliga projektgrupper. Vargarna är mest resultatriktade när de är fyra individer i den jaktflock som exempelvis skall fälla en älg. Är de färre blir det givetvis svårare, men om de är fler än fyra minskar initiativförmågan betydligt. De utgår då ifrån att det säkert är någon annan som kan ta initiativet och blir inte lika aktiva - snarare passiva.

Vargar har i de flesta fall en positiv inställning. De tar alla chanser att leka och busa med varandra, som indirekt är ett sätt att stärka relationen inom flocken. De lär sig på det positiva och lekfulla sättet att känna varandras olika egenskaper, vilket kommer till nytta när det blir allvar och de skall ut på olika jakter. Vargarnas positiva inställning gör att de har lättare att samarbeta och att den sociala gemenskapen stärks, vilket gör att de får ett liv med större mening och kvalitet.

Detsamma gäller för oss människor. Har vi en positiv inställning får vi förmodligen även mer glädje och njutning av vår tillvaro. Vår inställning bidrar även till stämningen på vår arbetsplats – den smittar lätt av sig. En positiv stämning på en arbetsplats innebär även att det blir lättare att utvecklas och att stärka organisationens attraktions- och konkurrenskraft.

När man fått insikter om hur vi flockdjur fungerar blir mycket av vårt sociala samspel mer begripligt - ett guldläge för alla flockledare. Av den anledningen är det en fördel om vi har förmåga att genomskåda våra instinkter och vara observant på vår reptilhjärnas många gånger självklara och enkla beslut - reptilhjärnan som fortfarande tror att den befinner sig i en upplaga av oss som urtidsmänniska.

Benny Svensson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi tar gärna emot alla synpunkter, frågor, ris, ros och kommentarer som vi kan få! Välkommen att skriva till oss.