tisdag 8 oktober 2013

Champagne för minnet och företagscoachning för effektiviteten

Månadens gästskribent Tina Wedholm

Tina Wedholm arbetar med att stärka företagens utvecklingsförmåga. I sitt arbete som VD på Watersheds använder hon mystery shopping/guest, företagscoachning och utbildningar för att öka lönsamhet, kommunikation, kundnöjdhet och lojalitet.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka", sa min kollega häromdagen och hänvisade till Einstein samtidigt som han sippade på ett glas champagne.

Jag tittade gillande på hans bubblor medan han fortsatte: "Tina, du borde bjuda på champagne ett par gånger i veckan. Undersökningar visar att det förbättrar personalens minne och du vill väl att vi presterar på topp?!"

Givetvis hade han rätt – mer champagne in i vardagen - men också att hitta nya vägar att bl a lösa den psykiska ohälsa som varje år kostar svenska företag 15 miljarder kronor. En summa som skulle sjunka dramatiskt genom förebyggande insatser.

Engagerade, självständiga och motiverade medarbetare är idag en förutsättning för framgångsrika företag. Att investera i sina medarbetares utveckling är ett effektivt sätt att nå affärsmålen. Det bidrar dessutom till att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina anställda. Man satsar många gånger på utbildning, men alldeles för sällan på alla medarbetares helhet för att nå de sista procenten som grumlas av osäkerhet, irritation eller funderingar i privatlivet.

Företag har börjat anlita en extern företagscoach som besöker dem ett par dagar per månad. Alla medarbetare uppmanas att besöka coachen som lyssnar, stödjer, motiverar, sätter mål och ger verktyg för att skapa förutsättningar till att varje medarbetare blir den bästa version av sig själva. De flesta blir beroende av sin återkommande coachningstimme och alternerar gärna samtal och frågor mellan privat- och arbetsliv.

Företagscoachningen ersätter inte traditionella medarbetarsamtal. Istället förbereder de långsiktigt för att ge konstruktiva dialoger där de anställda genom tiden utvecklar och formulerar sina mål, styrkor, förbättringsområden till att bli toppspelande anställda och medmänniskor. Intressanta siffror från Manpowers Work Life-panel visar att 2 av 5 inte tror att någon på företaget kommer lyssna på just deras idéer, nästan lika många var osäkra på om idéerna var tillräckligt bra och hälften upplever att arbetsgivarna inte stöder kreativiteten. Känslan befästes oftast genom brist på uppmärksamhet och erkännande från företaget. Företagscoachen blir här en viktig komponent, som lyssnar och motiverar till handling.

En chef berättade för en tid sedan för mig hur investeringen hade bidragit till att få in rätt filosofi och commitment. "I grupp grävde vi djupt i både misslyckanden och framgångar för att åstadkomma förändring, vi lärde oss acceptera företagets och andras idéer, filtrera dem och plocka ut något ur dem. Individuellt lärde vi medarbetarna att agera autentiskt och hitta varje persons kraft-knapp som leder till prestationsförbättringar. Andra insåg i processen att de behövde ett nytt jobbspår och även de fick den hjälp de behövde."

Undersökningar visar att anställda värderar god psykisk hälsa, personlig utvecklingsplan och coach-/mentorprogram extremt högt i sina liv. Det är också viktigt när man väljer att tacka ja till ett nytt arbete. Meningsfullheten och riktningen betyder mycket för moderna människor. Forskare på University of Liverpool har kommit fram till att personer som lider av klinisk depression oftare saknar mål med specifikt och tydligt fokus. Insiktsfulla företag har tagit forskningen till sig och aktivt jobbat med tydlighetsplaner.

Jag går tillbaka till min medarbetare och säger: "66 dagar – så lång tid tar det i genomsnitt att skapa en vana enligt psykologiforskare, jag kanske glömmer din önskan om champagne varje vecka".

"Ingen fara, jag påminner dig gärna i 66 dagar tills du vant dig att vi behöver champagne för vårt minne och välbefinnande", svarar han.