måndag 9 september 2013

Om hösten plockar man äpplen...

Månadens gästskribent Catharina Roos

Catharina har varit egen företagare sedan 1985 då Welcome Hotel byggdes. Förutom arbete i hotell- och restaurangbranschen så föreläser Catharina och ger utbildningar inom ledarskap, service, kommunikation och entreprenörskap. Som entreprenör så har hon också startat det nya företaget Hitta Styrelse.

Det är härligt krispigt med klara morgnar, hög luft och ljumma kvällar i månskenet. Runt hörnan väntar regn och rusk. Det gäller att ta till vara stunder av energi!

Det är tid för att ladda upp efter sommaren, komma igen efter lata dagar när jobbet kändes långt borta. Landa i dig själv. Behåll sommarkänslan! Hösten är en nystart efter den sommar som förhoppningsvis gav glädje, tid för eftertanke och pirr i magen inför det nya. Lite som skolstarten, ni minns. Förhoppningar, förväntan och lite rädsla.

För mig personligen är det viktigt att bo i ett land med årstider. Det blir en naturlig inbjudan till förnyelse och omväxling. Precis som det är med ledarskap. Det behöver en stadig grund att stå på men ge det chansen till kreativitet och nyskapande. Ladda för nya möjligheter och gå inte på i enbart gamla spår.

Inspirationens systrar söker nya vägar och infallsvinklar, försöker att tillvarata människors kraft och vilja och skapar goda förutsättningar. Ledarskap syftar till att utveckla och komma framåt. Inspirationens kusiner är motsatsen, de styrs av negativa tankar, stress, meningslöshet och vaga mål. "Jag kan inte, jag vågar inte, jag får inte eller rentav, jag vill inte".

För att inspirera som ledare måste du själv hela tiden utvecklas. Vi tankar vår bil för att komma framåt men hur tankar vi oss själva? Fundera över vad som driver dig. Vilket bränsle behöver du? Läsa, promenera, gå på gymmet eller något otippat som att börja paddla kajak? Det viktiga är att det ger dig egen tid och att du utmanar dig själv lite grann. Vila inte i det bekväma. Men kom ihåg att det är svårt att införa nya ledningsmetoder om de går emot företagskulturen.

I en hierarkisk kultur är chefen mer som en kapten som styr sina trupper medan en pseudochef inte riktigt vågar ta sitt ansvar och leda fullt ut. Om det uppstår anarki så beror det på att inga upplever sig ha gemensamma mål utan medarbetarna bildar egna grupper utifrån om de gillar varandra och jobbar enligt med vad de tycker är bäst. Du blir en budbärare och mellanhand och det är tecken på ett svagt ledarskap. Våga låta din medarbetare göra fel – det blir precis som en reklamation. En möjlighet till ännu bättre "affär".

Regler och rutiner håller upp verksamheten men det är teamet och dess kreativitet som avgör framgången. Som ledare kan du aldrig glömma människan utan måste tillvarata individens egenskaper som tillsammans med de övriga skapar den dynamik som ger framgång. Som "samspelsledare" sätter du tydliga, gemensamma mål med uppföljning, skapar tidsbegränsade projekt och angriper tidstjuvarna som finns på varje arbetsplats.

Allt för många möten, fel möten, fel tid och fel deltagare stjäl energi. Utgå i stället ifrån meningsfulla möten mellan människor i en kreativ miljö där man tar sig tid att inspirera varandra och ställa rätt krav på samarbete. Sådana möten är ett verktyg för dig att utöva ditt ledarskap och ge alla en god höststart. Gör något annorlunda när du inleder er konferens! Skapa olika team och låt dem jobba i projektform. Lätt att målfokusera och följa upp. Delegera aldrig utan tid för uppföljning. Sedan kan du spola alla meningslösa "måstemöten".

Nu lyser äpplena i träden. Plocka dem!