måndag 11 februari 2013

Hjärnans roll i mötesindustrin

Månadens gästskribent Carolina Woxblom

Carolina studerar på TEC, är egenföretagare, utbildad sångerska och driver ett nystartat projekt där hon jobbar med sång och musikens neurovetenskapliga effekter på prestation och hälsa.

Vi lever i ett högtemposamhälle där nedvarvning inte anses lika viktigt som uppvarvning. Företagen vill se bra resultat i bokslutet och satsar enormt på att forma sina anställda utifrån olika modeller och skickar dem på motivationskurser samt lockar med incentiveresor. Trots detta ökar stressrelaterade sjukdomar med långtidssjukskrivningar som följd. Någonting är galet.

Sjukskrivningar innebär ökade personalkostnader för företagen då de måste ta in extra resurser för att täcka upp frånvaron. Vad är det som gör människor stressade? Kan vi i mötesindustrin underlätta denna problematik? Det är frågor som jag anser är högst relevanta.

Vad ska vi ha möten för om det enda vi gör är att återskapa det som redan finns?

På mötesindustriveckan i Göteborg blev jag tilldelad att tillhöra en generation som jag inte visste fanns, nämligen generation Y. Visst har jag varit medveten om att indelning av människor och mångfaldsfrågor har varit högst relevanta under många år, men min förhoppning av att detta inte skulle finnas i mötesindustrin fick ett abrupt slut.

Det mest utmärkande draget för min så kallade generation är att vi inte låter oss stereotypiceras lika lätt som tidigare, vi vill inte bli tillsagda om vilka vi är. Vi kommunicerar vilka vi är genom självdefinition. Stereotypicering skapas för att ha kontroll över människor.

Det är just indelning av oss människor och avsaknad av kreativa miljöer och flow som gör att stressrelaterade sjukdomar ständigt ökar. Jag tror att vi inom mötesindustrin ska våga öppna upp för något annat, något nytt. Det är dags att stryka ett streck över identitetstillhörigheter.

Nu när möteskulturen är på framfart är det vår uppgift att fokusera på att ha ett innehåll som människor kan ha nytta av och som handlar om saker som är relevanta för att göra ett bra jobb. Visst vill mötesindustrin fokusera på att hjälpa företag att få de redskap de behöver för att nå sina resultat. Vi vet att hög prestation korrelerar med vår hälsa. Ofta talas det om att företag måste motivera personal. Företag kommer aldrig att kunna motivera sin personal att leverera bättre på jobbet. Människor måste hitta sin egen motivation. Det företagen däremot kan ge dem är redskap som underlättar skapandet av motivation och inspiration.

Vi behöver skapa möten och event som människor har en behållning av, som man minns och som leder till inspirerade människor som mår bra och som i sin tur leder till hög prestation. Även om vi idag lever i ett högteknologiskt samhälle där saker sker snabbt, så tror jag, som troligtvis befinner mig i generation "alfabetet", att mötet mellan individer behöver beröra våra sinnen. På en mer reguljär, vardaglig basis.

På mötesindustriveckan talades det om vikten av det digitaliserade samhället och kommunikation över gränser, samt hjärnans betydelse i en bra kommunikationsvärld. Tom Hulton, IMEX, inledde Future leaders forum med orden "Without communication you travel alone". Tänkvärda ord som vi i mötesbranchen bör ta i beaktning och referera till då det blir tal om att dela in människor i olika generationer och fack.

Vi har ett ansvar i mötesindustrin när vi talar om kommunikation. Ta del av den forskning som finns om vår stora sambandscentral, hjärnan. Det är här vi finner vår nyckel till bra kommunikation och reflektion.

// Carolina Woxblom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi tar gärna emot alla synpunkter, frågor, ris, ros och kommentarer som vi kan få! Välkommen att skriva till oss.