tisdag 12 juni 2012

Ta ställning - boka porrfritt

Månadens gästskribent Angela Beausang:

Angela Beausang är ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. För tio år sen startade projektet "Boka porrfritt" med att Roks tog fram en lista över porrfria hotell- och konferensanläggningar. Du hittar de certifierade anläggningarna på porrfritt.se.

Har du en positiv och jämställd syn på kvinnor och män? Vill du vara med och bekämpa mäns våld mot kvinnor? Ett litet men viktigt steg är att alltid boka porrfritt.

Porrfritt är en kvalitetsmärkning för hotell och konferensanläggningar som väljer att erbjuda sina gäster en trygg och säker vistelse, helt fri från pornografiska filmer på tv och video. Kraven har tagits fram av Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. I dag finns över 200 porrfria hotell och konferensanläggningar i Sverige. Anledningen till deras val är enkel - att välja en porrfri miljö är att säga ja till jämställdhet.

I över 30 år har Roks arbetat mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Lika länge som vi har funnits, lika länge har vi tagit aktiv ställning mot pornografi. Skälet är enkelt. Våra medlemsjourers praktiska erfarenheter är att det finns en tydlig koppling mellan pornografi och mäns våld mot kvinnor. Sexuella övergrepp mot kvinnor, tjejer och barn har ofta vad man skulle kunna kalla pornografiska förtecken, som om de direkt inspirerats av porrfilmer. Pornografiskt material reproducerar traditionella könsroller där män är aktiva och dominerar den passiva kvinnan. Många som medverkar i pornografiska filmer bär också på erfarenheter av att ha utsatts för sexuella övergrepp, och branschen präglas av dåliga arbetsvillkor.

En porrfri arbetsmiljö är också en bättre arbetsmiljö för de som jobbar på hotellen. Fackliga representanter har i åratal vittnat om att kvinnor som arbetar på hotell som tillhandahåller pornografi utsatts för kränkningar och förolämpningar av porrintresserade gäster. Att välja Porrfritt är därför att välja företag som anstränger sig för att skapa en bra miljö för sina anställda.

Vad innebär det att boka porrfritt? Certifieringen garanterar att hotellet inte har några TV-kanaler som erbjuder pornografiska (eller så kallade "erotiska") filmer, varken i standardutbudet eller i Pay-TV-systemet. Att som vissa hotell erbjuda gästerna möjlighet att blockera kanaler med pornografiskt utbud räcker inte, inte heller att stänga av kanaler med pornografiskt material under en viss tid på dygnet, såvida det inte styrs av systemleverantören.

Visst går det att säga att med dagens teknik kan porrkonsumenter alltid få tag på pornografiskt material om de verkligen vill, via mobiltelefoner eller internet. Men Roks menar ändå att det är viktigt och värdefullt för anläggningar att ta ställning och själva inte erbjuda någon pornografi. Den synen delas dessutom av allt fler myndigheter, organisationer och företag som väljer att alltid boka porrfria hotell och konferensanläggningar till sina anställda.

Vi på Roks tryckte vår första katalog över porrfria hotell år 2003. I dag är vi otroligt stolta över att ha certifierat över 200 porrfria anläggningar, och vi hoppas på att det ska bli ännu fler. Om fler utnyttjar sin konsumentmakt och frågar efter Porrfritt hjälper ni oss på vägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi tar gärna emot alla synpunkter, frågor, ris, ros och kommentarer som vi kan få! Välkommen att skriva till oss.