tisdag 13 mars 2012

Blinka stora Europastjärna där!

Månadens gästskribent Rikard Bergsten:

Rikard Bergsten, klassificeringschef på SHR och aktiv inom den europeiska branschorganisationen HOTREC, menar att klassificeringen av hotell är nödvändig, dels för att ge en rättvisande bild av hotellets standard, dels för att vara en hjälp för kunden i valet av hotell.

EU har krävt, hotellkedjorna har vädjat och konsumenterna har önskat ett enhetligt och objektivt europeiskt klassificeringssystem för hotell.

Efter EU:s krav enades hotellbranschen via samarbetsorganisationen HOTREC om att skapa ett gemensamt klassificeringssystem för hotell i Europa. För närvarande är 19.000 hotell i elva europeiska länder anslutna till "Hotelstars Union" som klassificeras efter ett och samma system.

Intresset för systemet är stort även utanför Europa. Israel har som första icke-europeiska land fått "lov" att använda kriteriesystemet. Om några år kommer merparten av EU:s länder att vara anslutna till det gemensamma klassificeringssystemet.

Vad innebär då Europasystemet?
Hotellen klassificeras efter 270 kriterier, uppdelade i obligatoriska och tilläggskriterier. För att uppnå önskad stjärnklass ska dels de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda samt att ett antal poäng av s.k. tilläggskriterierna har uppnåtts. För hotell som erhåller många tilläggspoäng kan en superiormarkering läggas till stjärnklassen.

Förutom de mer traditionella bedömningarna som exempelvis rumsinredning, bemanning, restaurang, konferensmöjligheter och hotellets serviceutbud, kontrolleras hotellets rutiner för kvalitetssäkring som gästundersökningar, klagomålshantering och mystery guesting.

Varför hotellklassificering?
När SHR 2003 tog beslutet om att införa hotellklassificering i Sverige var det efter hårda påtryckningar från den internationella kongress- och mötesindustrin. Sedan dess har internetbokningsmöjligheterna ökat och gästen har fått helt nya möjligheter att själv lägga in omdömen om egna upplevelser underhotellvistelsen med s.k. guest reviews.

Som potentiell hotellgäst finns det nu två kompletterande "vägledare" i det enorma hotellutbudet; standarden som anges av stjärnorna och de mjuka värdena som gästen helt naturligt själv bedömer. Det gäller dock att gästens subjektiva omdömen hanteras korrekt, att de är tillräckligt många i antal - och därmed rättvisande - och framförallt att det garanteras att det är gästen själv som värderar. Det finns en rad exempel i Europa när andra än gäst har lagt in vilseledande information.

Tänk på att den absoluta majoriteten av potentiella resenärer aldrig har varit i Sverige och med den låga andelen utländska gästnätter behövs en smart och enkel vägledning. Hur ska jag som okunnig resenär annars kunna göra en snabb bedömning av vilket hotell som passar mig bäst?

Läs gärna mer på hotelsinsweden.com. Låt stjärnan vägleda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi tar gärna emot alla synpunkter, frågor, ris, ros och kommentarer som vi kan få! Välkommen att skriva till oss.