tisdag 8 november 2011

Ett aktivt pensionärsliv

Månadens gästskribent Håkan Holstein:

Håkan har arbetat inom hotell- och mötesbranschen hela sitt arbetsverksamma liv. Har precis lyft från Aronsborgs Konferenshotell efter 17 år och nu landat som Sales Manager på Clarion Hotel Arlanda Airport som öppnar 1 november 2012.

På en mässa nyligen hade jag återigen möjligheten att fascineras av ett fenomen i mötesbranschen - de så kallade gratisätarna. Jag förundras och, faktiskt, imponeras över de besökare som gjort det till en livsstil att nästla sig in på våra olika kundaktiviteter och visningsresor m.m.

Efter 25 år i denna underbara och generösa bransch tror jag mig nu ha lärt mig alla knep och vet precis hur jag själv ska göra när jag går i pension. Inspirerad av ett antal, för branschen välkända, personligheter ska jag säkerställa ett fortsatt händelserikt och mättande liv. Så här tänker jag gå tillväga:

Jag börjar med att hitta på ett bra men diffust företagsnamn. Sedan ordnar jag visitkort, gärna med en boxadress, men undviker hotmail och gmail som e-postadress. Som titel fungerar begrepp som "projektansvarig" bättre än det alltför välbekanta begreppet "konsult". Som telefonnummer anger jag ett kontantkort.

Jag anmäler mig till så många hotell- och konferensmässor och workshops som möjligt.

Vid kontakt med anläggning eller anläggningsrepresentant håller jag en låg men dock intressant profil. Jag uppger ett lagom antal fiktiva mötestillfällen som jag är involverad i.

För att bibehålla intresset från motparten och undvika begränsningar vad det gäller visningsresor m.m. kommer jag att använda diffusa ord och uttryck. Formuleringar som "involverad i" och "deltagarantalet varierar" är att föredra framför att ange ett specifikt antal. Vid behov ger jag uttryck för framtidsvisioner genom att slänga mig med fraser som "vi kommer att påbörja planeringen inför nästa arrangemang framöver".

Givetvis ska jag uppträda korrekt samtidigt som jag diskret, men ogenerat, passar på att förse mig med all form av mat och dryck, gåvor och give-aways som erbjuds. Jag kommer självklart att medverka i allehanda tävlingar som erbjuds. Vem vet, plötsligt händer det...

Lyckas jag följa ovanstående riktlinjer räknar jag med härliga upplevelser, god mat och underhållning ett par kvällar i veckan under minst fem års tid.